Informacja odnośnie warsztatów teatralnych w ramach projektu „Visegrad Integration Theatre 2”

2017-01-13

W piątek 13.01.2017 w Dom deti Božieho milosrdenstva , Matice slovenskej 31 w Stropkov, odbędą się wspólne warsztaty teatralno- muzyczne w ramach projektu „Visegrad Integration Theatre 2”

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo ze Starego Sącza - Polska w partnerstwie z Dom deti Božieho milosrdenstva ze Stropkova – Słowacja a współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego IVF