Walne zgromadzenie

2015-06-08

W dniu 8 czerwca 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo. W trakcie obrad członkowie przyjęli sprawozdanie zarządu za rok 2014 , sprawozdanie komisji rewizyjnej, oraz udzielili absolutorium zarządowi. Sprawozdania zostaną zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia.