Święto Rodzin

2018-06-26

W dniu 21 czerwca 2018r. w ŚDS obchodziliśmy „Święto Rodzin”. W tym roku obchodzone było bardzo kameralnie przy herbacie, kawie i ciastku. Przybyłych gości przywitała p. kierownik Joanna Homoncik z uczestniczką Katarzyną Kłak.

 

Następnie wystąpił zespół „Gniazdo BAND” w składzie: Adam Baran, Izabela Biryt, Stanisław Dudzic, Justyna Klag, Tadeusz Olszowski i Ewa Suflita. Zaprezentowali oni dwa utwory pt. „Czarny ALI BABA” i „Ona tańczy dla mnie”. Występ przygotowali p. terapeutka Anna Kurzawa z p. Muzykoterapeutą Marcinem Dziedziną.

 

Później przeprowadzono krótką prezentację multimedialną podsumowującą 10-letnią działalność ŚDS. Prezentację przygotowały i prowadziły p. Kierownik z p. Terapeutką Małgorzatą Gorczowską.

 

Kolejnym punktem programu był występ kabaretu „Gumowe Ucho” w składzie 3-osobowym: Katarzyna Kłak, Ewa Suflita i Stanisław Dudzic, z krótkim skeczem.

 

Kolejno p. kierownik wraz z kadrą ŚDS wręczyła symboliczne statuetki rodzicom uczestników:

p. Krystynie Cięciwie, p. Januaremu Zającowi, p. Robertowi Kusykowi i p. Jerzemu Klagowi za ofiarowaną pomoc.

 

Po części oficjalnej Kapela „Karpatya” zaprosiła wszystkich zgromadzonych gości do wspólnej zabawy tanecznej.

 

Tekst: Katarzyna Kłak

Fot.: Aleksandra Koział, Anna Kurzawa

Opracowała: Małgorzata Gorczowska

Święto Rodzin