Spotkanie Poetyckie

2019-05-24

W dniu 22 maja 2019r. w Powiatowej i Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu w ramach uroczystych obchodów Małopolskiego Dnia Godności z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyło się Spotkanie Poetyckie poświęcone śp. Marcie Dąbkowskiej – niepełnosprawnej poetce. Uroczystość rozpoczęła się przybliżeniem biografii zmarłej Marty Dąbkowskiej. Potem nastąpiła prezentacja twórczości poetki przez zaproszone szkoły i ośrodki. Były to:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

- Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Sączu

- Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gostwicy

Część artystyczną przygotowała Szkoła Muzyczna II Stopnia z Nowego Sącza.

Wieczorem w Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu odbyła się uroczysta msza w intencji śp. Marty. W oprawie mszy brały udział: uczestniczka ŚDS Ewa Suflita, siostra uczestnika ŚDS Lidia Szewczyk oraz terapeutka Małgorzata Gil.

Tekst Katarzyna Kłak (pod nadzorem terapeuty Małgorzaty Gil)

Fot. Małgorzata GIL

Wojciech Lasek

 

Spotkanie Poetyckie