Wernisaż fotografii

2020-01-31

W dniu 30 stycznia 2020r. w Powiatowej i Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbył się wernisaż pt. „Świąteczny przyjaciel”” – przygotowany przez grupę fotograficzną działającą w ŚDS.

Wystawa jest uwieńczeniem prowadzonej dogoterapii w ramach zajęć terapeutycznych w naszym Domu. Głównymi bohaterami zdjęć były pieski i uczestnicy, którzy systematycznie i  aktywnie brali udział w zajęciach.

Na początku uroczystości przybyłych gości przywitała p. dyrektor biblioteki –Monika Jackowicz- Nowak oraz pani kierownik ŚDS – Joanna Homoncik. Następnie o swojej pracy i doświadczeniach opowiedział dogoterapeuta pan Mieczysław Mirek.

Podczas wernisażu swoje umiejętności instrumentalne zaprezentowała młodzież i nauczyciele z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu.

Imprezę uświetnili swoją obecnością m.in. pan Stanisław Pasoń - Radny Województwa Małopolskiego, p. Elżbieta Jawor – przewodnicząca Osiedla Cyganowice, pani prezes Stowarzyszenia wraz z zarządem, rodzice oraz opiekunowie uczestników.

Po występie zaproszono gości do oglądania wystawy oraz poczęstunku, który przygotowały panie ze Stowarzyszenia.

Tekst : Katarzyna Kłak ( pod kierunkiem Bożeny Trzajna )

Fot.: Bożena Trzajna

30-01-2020 Wernisaż fotografii