UWAGA!

2020-04-03

UWAGA !!!

W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną w kraju, Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Sączu przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego z dnia 11.03.2020 r., wydanym na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informuje, że czasowo zawiesza zajęcia dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu.

 

Kontakt telefoniczny :

Tel. (18) 446 04 88

Tel. 793-802-090