Wznowienie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Sączu przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”

2020-06-05

Informujemy, że zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Sączu zostają wznowione od 27 maja 2020 r. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Sączu będzie działał zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi placówek pobytu dziennego. O szczególnych warunkach uczestnictwa w zajęciach będziemy informować uczestników, rodziców/opiekunów placówki indywidualnie…