Wznowienie funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Starym Sączu

2020-06-08

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo informuje, iż od dnia 08.06.2020 r. wszystkie formy wsparcia w Dziennym Domu Seniora zostały wznowione. Wszystkie formy wsparcia odbywają się przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

O wznowieniu zajęć Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.