Rekrutacja do Dziennego Domu Seniora – Wolne miejsca

2020-06-10

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo informuje, iż wciąż prowadzi rekrutację do projektu pn. „Dzienny Dom Seniora”.

Projekt obejmuje wsparciem osoby niesamodzielne, tj. osoby zamieszkałe na terenie gminy Stary Sącz, w wieku powyżej 60 lat, nie mogące samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, wymagające opieki i wsparcia oraz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, którzy spełniają przesłanki opiekuna nieformalnego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego - do pobrania tutaj i wysłanie go elektronicznie na adres: biuro@bramabeskidu.pl lub złożenie w placówce Dziennego Domu Seniora przy ul. Daszyńskiego 18 w Starym Sączu, lub złożenie w Biurze Projektu, mieszczącym się w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 786 917 272  lub w Biurze Projektu.

Informujemy, że są wolne miejsca na pobyt w Dziennym Domu Seniora i w związku z tym nadal trwa nabór uczestników.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów.