Zawieszenie działalności

2020-07-06

UWAGA !!!
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Sączu przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego z dnia  02.07.2020r., wydanym na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  informuje, że czasowo zawiesza zajęcia od 06.07.2020. do 19.07.2020. dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu.

Kontakt telefoniczny :
Tel. (18) 446 04 88
Tel. 793-802-090