Życie w ŚDS w dobie pandemii .

2020-09-02

Informacje dotyczące COVID – 19 docierające z mediów, skutkowały prowadzeniem treningów dla uczestników w zakresie nauki zachowań zapobiegających zarażeniu. W dniu 13 marca 2020 roku została zawieszona działalność ŚDS. Uczestnicy zostali poinformowani przez Zespół Wspierająco-Aktywizujący o zaistniałej sytuacji, przyczynach zamknięcia placówki, zagrożeniach wynikających z prowadzenia dalszych zajęć. Kadra przypomniała podopiecznym o konieczności zachowania zasad higieny, zapoznała uczestników z instrukcją postępowania w razie podejrzenia zakażenia COVID-19 a także udostępniła numer telefonu do kontaktu ze stacją Sanepidu oraz z pracownikami ŚDS.

            Mimo, że docierały do nas informacje o pandemii wiadomość o zawieszeniu zajęć spadła na nas jak „grom z jasnego nieba”. Znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości - w Domu, dotychczas pełnym ludzi, rozmów, śmiechu, codziennych problemów, nagle zapanowała pustka i cisza. Zawieszenie zajęć w ŚDS dla uczestników było zaskoczeniem, czuli się oni zdezorientowani i zagubieni.  

            Praca Zespołu Wspierająco – Aktywizującego w okresie pandemii ukierunkowana była na utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego lub mailowego terapeuty z grupą I kontaktu (opiekunami i podopiecznymi) a także na prowadzenie monitoringu stanu psychicznego podopiecznych. Terapeuci, w razie konieczności umawiali wizyty do specjalistów, przygotowywali materiały terapeutyczne, które były rozwożone do domów uczestników, organizowali konkursy dla podopiecznych za pośrednictwem portali społecznościowych, przygotowywali scenariusze zajęć integracyjnych oraz konspekty zajęć terapeutycznych. Ponadto, został nagrany materiał filmowy na stronę PFRON - z wizerunkiem podopiecznych pt.: „My decydujemy”, krótki filmik z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych oraz teledysk nagrany przez kadrę i pozdrowienia od pani Kierownik skierowane do uczestników, klubowiczów i opiekunów. Pełniono również dyżury przy wydawaniu żywności przez OPS w Starym Sączu. W ŚDS, psycholog pełnił dyżur telefoniczny, kontaktował się z uczestnikami oraz opiekunami, rozwiązywał na bieżąco zaistniałe problemy podopiecznych i ich rodzin związane z pandemią. Zespół Wspierająco – Aktywizujący wspomagał każdego potrzebującego uczestnika w złożeniu wniosku do PFRON, o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ŚDS terapeuci szyli maseczki ochronne dla uczestników a także przygotowali Ośrodek na powrót uczestników poprzez zdezynfekowanie pomieszczeń wspierająco-aktywizujących i wyposażenie ich w dozowniki na środki dezynfekcyjne. Ponadto, zostały wykonane prace malarskie w celu odświeżenia i odnowienia pomieszczeń.

            W dniu 27 maja 2020 roku, decyzją wojewody małopolskiego, zostały wznowione zajęcia dla uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Sączu. Z uwagi na konieczność zastosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, możliwe było jednoczesne przebywanie w ŚDS 15 podopiecznych (3 uczestników na terapeutę).

           Pracownicy oraz uczestnicy z niecierpliwością czekali na zniesienie ograniczeń i powrót do normalnych zajęć. Niestety, z powodu wzrostu zakażeń na Sądecczyźnie, od 6 lipca bieżącego roku do chwili obecnej, decyzją wojewody małopolskiego, zajęcia dla uczestników zostały ponownie zawieszone. Zespół Wspierająco-Aktywizujący wrócił do wypracowanych metod pracy i kontaktów z podopiecznymi oraz ich rodzinami. Uczestnicy otrzymali przygotowane przez Zespół Wspierająco-Aktywizujący materiały oraz instrukcje niezbędne do wykonania prac na ogólnopolski konkurs PFRON. Grupa terapeutów, przygotowuje wzory zakładek do książek i materiały potrzebne do ich wykonania przez uczestników, dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Starym Sączu, w ramach realizacji projektu promującego czytelnictwo wśród uczniów i osób niepełnosprawnych. Muzykoterapeuta ŚDS, przygotowuje zdalnie uczestników do konkursu karaoke, na który prześle nagrania, z zarejestrowanym głosem i wizerunkiem podopiecznych, biorących udział w konkursie. W ramach zajęć z muzykoterapii przygotowano dla podopiecznych śpiewniki i płyty CD z ich ulubionymi utworami, do wspólnego rodzinnego muzykowania.

 

             Zespół Wspierająco-Aktywizujący Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu

Praca podczas pandemii