Wznowienie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Sączu przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”

2020-09-28

Informujemy, że zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Sączu zostały wznowione od 14 września 2020 r. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Sączu działa zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi placówek pobytu dziennego. O szczególnych warunkach uczestnictwa w zajęciach wszyscy uczestnicy, rodzice/opiekunowie zostali poinformowani indywidualnie…