Spartakiada sportowo-rekreacyjna „SPRAWNI-NIEPEŁNOSPRAWNI”

2015-09-01

Dnia 27.08.2015 odbyła się spartakiada sportowo-rekreacyjna „SPRAWNI-NIEPEŁNOSPRAWNI” przy

Zespole Szkolno Przedszkolnym w Złockiem- Muszyna. Spartakiada została zorganizowana przez

Stowarzyszenie „SPOSÓB NA ŻYCIE” wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Muszynie. W

spartakiadzie wzięło udział 5 ośrodków: ŚDS z Nowego Sącza, ŚDS z Krynicy, ŚDS ze Starego Sącza,

POW z Muszyny, DPS z Muszyny. Wszyscy podopieczni rywalizowali ze sobą w następujących

konkurencjach:

 sztafeta z piłka lekarską,

 przeciąganie liny,

 rzut woreczkiem do celu,

 bieg w workach.

Drużyna z ŚDS w Starym Sączu w składzie: Pawlik Barbara, Tokarczyk Grzegorz, Rams Sławomir,

Tomasiak Kazimierz, Jaroszyński Paweł, Dudzic Stanisław, Kusyk Maciej zdobyła:

1 miejsce -w przeciąganiu liny

2 miejsce- w skoku w worku

3 miejsce- w sztafecie z piłką lekarska.

Spartakiada sportowo-rekreacyjna „SPRAWNI-NIEPEŁNOSPRAWNI”