Zarząd

Prezes:

Zofia Wcisło

Tel. 505 444 672

z.wcislo@op.pl

Wice Prezes:

Wojciech Lasek

Tel. 694 097 511

kesla1@wp.pl

Sekretarz:

Anna Górz

Skarbnik:

Barbara Konieczny

Członek:

Grażyna Bednarczyk