Instytucje

Urząd Miasta i Gminy

Stary Sącz

www.stary.sacz.pl

Centrum kultury i sztuki

im. Ady Sari

w Starym Sączu

http://www.ckis.stary.sacz.pl/pl

Powiatowa i Miejsko-Gminna

Biblioteka Publiczna

w Starym Sączu

www.bib.stary.sacz.pl

Gazetka parafialna

„Z Grodu Kingi”

www.zgrodukingi.sacz.pl