IV Powiatowy Turniej Bocci – 2010 r.

IV POWIATOWY TURNIEJ BOCCI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
O PUCHAR BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
w Barcicach