O Nas

Dnia 20 grudnia 2007 roku rozpoczął swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” w Starym Sączu. Do placówki uczęszczają osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby przewlekle chore psychicznie.

Do naszego Domu uczęszcza 35 uczestników, którzy są przydzieleni do różnych pracowni, ze względu na to jakie dana osoba ma zainteresowania. Utworzonych zostało pięć pracowni:

-gospodarstwa domowego – na której osoby uczą się i doskonalą podstawowe czynności z zakresu przygotowywania posiłków tj. dobór odpowiednich przyrządów,  proporcji produktów, naczyń itp., kelnerstwa oraz przeróżnych prac domowych np. szycia na maszynie;

-rękodzieła artystycznego – na której osoby uczą się i doskonalą umiejętności wykonywania prac z gliny (ceramicznych),  elementów dekoracyjnych różnymi technikami zdobniczymi np. decoupage, a także rozwijają zdolności hafciarskie. Uczestnicy z tej pracowni dbają także o ładny wygląd w budynku;

-techniczno-ogrodnicza – na której uczestnicy uczą się i doskonalą umiejętności z zakresu samoobsługi urządzeń i narzędzi stolarskich jak: wiertarka, frezarka, opalarka,  wyrzynarka, młotki, obcęgi, kombinerki, a także urządzeń i narzędzi ogrodniczych: łopaty, grabie, taczki, podkaszarki, konewki itp. uczestnicy z tej pracowni dbają o porządek i ładny wygląd terenu wokół budynku;

- multimedialna – na której uczestnicy uczą się i doskonalą umiejętności z  zakresu samoobsługi komputera tj. pisanie prostych tekstów w edytorze tekstu, zapisywanie ich oraz wyszukiwanie, poruszanie się oraz wyszukiwanie potrzebnych informacji na stronach www., posługiwanie się gilotyną, bindownicą, projektorem; uczestnicy z tej pracowni prowadzą także kronikę Domu oraz pomagają w tworzeniu gazetki „Nasz Dom”;

-plastyczna – na której uczestnicy tworzą  prace plastyczne różnymi technikami plastycznymi, rozwijają także swoje umiejętności z zakresu koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo – słuchowej, wyobraźni przestrzennej, dzięki grom edukacyjnym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości  osób;

Ponadto w ŚDS prowadzone są treningi:

-higieniczny – związany z higieną osobistą uczestników oraz opieką zdrowotną;

-praktyczny – mający na celu rozwijanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się urządzeniami AGD jak: żelazko, pralka, zmywarka, odkurzacz. Ponadto uczą się prania ręcznego, sortowania prania (np. względem koloru, czy rodzaju materiału), cerowania odzieży, przyszywania guzików itp.;

-kulinarny- związany z umiejętnością przygotowywania posiłków (dobór produktów i ich proporcji, naczyń i przyrządów kuchennych); obsługi sprzętów kuchennych: czajnika elektrycznego, frytkownicy, kuchenki elektrycznej, kuchenki mikrofalowej, piekarnika elektrycznego, robota kuchennego itp.

-budżetowy – mający na celu rozwijanie i doskonalenie umiejętności rozróżniania nominałów pieniędzy, posługiwania się pieniędzmi, robienia list zakupów oraz obliczanie potrzebnej ilości pieniędzy do ich zrobienia, opłacania rachunków.

-interpersonalny – związany z umiejętnością prawidłowego nawiązywania kontaktów oraz komunikowania się w grupie. Ma także na celu pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zachęcanie do udziału w wydarzeniach kulturalnych w i poza placówką. Dzięki niemu uczestnicy uczą się także jak w sposób akceptowalny społecznie wyrażać swoje emocje oraz  w jaki sposób sobie z nimi radzić.

śds