Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach klubowych

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Sączu

 

 1. Klubowiczem ŚDS  może za zgodą kierownika zostać osoba, która:
 •  posiada Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 •  oczekuje na uczestnictwo w zajęciach w ŚDS,
 •  była uczestnikiem zajęć i utrzymuje kontakt z ŚDS.
 1. Osoba ubiegająca się o zajęcia klubowe nie może zagrażać własnemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych osób.
 2. Po uzyskaniu zgody od kierownika placówki o możliwości uczestnictwa w zajęciach na terenie ŚDS konieczne jest dostarczenie kompletu dokumentacji medycznej.
 3. Przed przystąpieniem do uczestnictwa w zajęciach klubowych osoba i jej opiekun  podpisują komplet wymaganych dokumentów umożliwiających udział w zajęciach.
 4. Na potrzeby ŚDS przeprowadzony zostaje Wewnętrzny Wywiad Środowiskowy z opiekunem potencjalnego klubowicza.
 5. Klubowicz i opiekun zostają zaznajomieni z regulaminem, statutem, planem dnia placówki do której klubowicz chce uczęszczać.
 6. W pierwszym dniu pobytu na zajęciach klubowicz jest przydzielony do terapeuty, zaznajomiony z rodzajem prowadzonych zajęć,  następnie wdrażany do grupy.
 7. Klubowicz ma możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych jeden dzień w tygodniu. Dzień i godziny pobytu zostają ustalone w porozumieniu z kierownikiem i Zespołem Wspierająco – Aktywizującym.
 8. Na terenie placówki istnieje możliwość spożycia obiadu, za odpłatnością zgodną z ustaloną składką żywieniową. Klubowicz zobowiązany jest zdeklarować czy będzie spożywał posiłki.
 9. Klubowicz,  po uprzednim wypisaniu wniosku urlopowego może korzystać z urlopu wypoczynkowego.
 10. Opiekun jest zobowiązany poinformować kadrę domu o planowanej nieobecności klubowicza najpóźniej dzień przed wyznaczonymi zajęciami.
 11. Istnieje możliwość dowożenia  klubowicza busem do ŚDS. W sytuacji, gdy uczestnik jest samodzielny  zobowiązany jest dojeżdżać do placówki środkami komunikacji miejskiej.
 12. Klubowicz ma możliwość uczestnictwa w imprezach społeczno – kulturalnych domu i Stowarzyszenia „GNIAZDO” w miarę możliwości finansowych organizatorów.
 13. Zasady zajęć klubowych zostają ustalone w porozumieniu z kierownikiem placówki.