Visegrad Fund

TURNIEJ BOCCI 2013

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO w partnerstwie z Novy Domov ze Słowacji od 01.2013r. realizować będzie projekt „Visegrad Boccia Cup” współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Głównym celem projektu jest promocja partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-kulturalnego oraz integracji w obszarze środowisk osób  niepełnosprawnych w tym  osób z zaburzeniami  psychicznymi w regionie przygranicznym.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO”, jako organizacja z dużym doświadczeniem i wyspecjalizowaną kadrą, przeszkoli słowackiego partnera w grę w boccie oraz wspólnie z ,,Novy Domov” zorganizuje turniej bocci dla osób niepełnosprawnych.

Boccia jest dyscypliną, która posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne, ale doskonale sprawdza się także jako gra integracyjna, ponieważ wyrabia umiejętność koncentracji i oceny wzrokowej, rozwija ocenę odległości i celność w rzucaniu. Jest łatwa i atrakcyjna zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, dlatego jest to doskonała gra nie tylko dla niepełnosprawnych. Boccia jest formułą na efektywne, niskonakładowe zajęcia sportowe gdyż nie wymaga drogiego sprzętu, ani specjalnych sal.

Turniej odbędzie się 11 V 2013 r. na hali sportowej w Barcicach. Informacja o tym wydarzeniu ukarze się w lokalnej prasie oraz na ulotkach i plakatach umieszczonych w strategicznych punktach regionu. W turnieju weźmie udział 18 organizacji polskich i słowackich, po 2 drużyny z każdej (tj. 36 drużyn x 3 osoby =108 uczestników niepełnosprawnych). Czas trwania turnieju ok. 12 godz. W organizacji turnieju pomagać będą wolontariusze (prace org. koordynacja i opieka nad drużynami itp.)

W szerszej perspektywie celem projektu jest rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy mieszkańcami, jak i organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy do udziału!!!

 


 

I ETAP PROJEKTU
 

22.12 13 odbędzie sie spotkanie szkoleniowe w Stropkovie ze słowackim partnerem „Novy Domov”. Szkolenie prowadzone będzie przez instruktorów Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, według obowiązujących przepisów międzynarodowych. Szkolenie trwać będzie około 4 godz. i ma na celu przygotowanie naszego partnera  do udziału w majowym turnieju. SnRON „Gniazdo” przekaże partnerowi 2 komplety piłek do gry w boccie. Spotkanie  będzie także okazją do wymiany doświadczeń z organizacją prowadzącą podobne działania po stronie Słowackiej i zaplanowania  przyszłej współpracy. Przewidywany jest udział  w treningu 32 osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.


 

II ETAP PROJEKTU

19.02.2013 odbędzie się drugie już spotkanie szkoleniowe z naszym słowackim partnerem  z ,,Novy Domov” w Stropkovie. Tym razem odbędzie się ono w Starym Sączu. Instruktorzy z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, sprawdzą poczynione w grze w boccie postępy  oraz pokierują dalszą częścią szkolenia. Trwać ono będzie około 4 godz. i zakończy się obiadem. Przewidywany jest udział w treningu 32 osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.

Planujemy także oprowadzić grupę słowacką po Środowiskowym Domu Samopomocy, działającym pod patronatem Stowarzyszenia „Gniazdo” i wymianę doświadczeń z pracy z osobami niepełnosprawnymi i ewentualnych wspólnych działań.


 http://www.ntvsadecka.pl/1,695-bez_granic..html


III  ETAP PROJEKTU

 

19.03.2013 r. odbędzie się trzecie już spotkanie szkoleniowe z naszym słowackim partnerem z „Novy Domov”. Tym razem odbędzie się ono w Stropkovie. Instruktorzy z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, sprawdzą poczynione w grze w boccie postępy oraz pokierują dalszą częścią szkolenia. Trwać ono będzie około 4 godz. i zakończy się obiadem. Przewidywany jest udział w treningu 32 osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.

 

WAŻNE LINKI:

Visegrad Fund – www.visegradfund.org

SNRONG – www.gniazdo.sacz.pl

Nowy domom – http://www.domdeti.sk/generate.php?i=aktuality

 


 

IV etap projektu

 

16.04.2013 r. odbędzie się ostatnie już spotkanie szkoleniowe z naszym słowackim partnerem z Novy Domov. Tym razem odbędzie się ono w Starym Sączu. Instruktorzy z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, sprawdzą poczynione w grze w boccie postępy. Trwać ono będzie około 4 godz. i zakończy się obiadem. Przewidywany jest udział w treningu 32 osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.
Podczas  tego spotkania omówimy szczegóły organizacyjne dotyczące turnieju, który planowany jest na 11.05.2013 r.