Teatrzyk Integracyjny wznowi swoją działaność

Otrzymaliśmy informacje  o zatwierdzeniu wniosku  na realizację projektu pt. „ Integracyjny  teatrzyk pogranicza „ Współfinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego IVF

Czas trwania projektu  od 01.08.2014 do 31.12.2014

Partnerzy: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo ze Starego Sącza (lider) oraz Spojena śkola internatna  z Levoczy

W ramach projektu zostanie przygotowane i wystawione  przedstawienie po polsku i po słowacku składające się z kilku skeczy w których będą wykorzystane wyrażenia jednakowo lub podobnie brzmiące w obydwu językach a znaczące co innego oraz po 2 proste piosenki w obydwu językach.

W projekcie będą  uczestniczyć dwie dwunastoosobowe grupy beneficjentów  ze strony obydwu partnerów.

Zostaną wystawione dwa przedstawienia – po jednym w Levoczy i w Starym Sączu.