15 listopad 2014

W sobotę 15.11. 2014 r. W Starym Sączu  ul. Krakowska 36 odbyły się zajęcia teatralno – muzyczne ramach projektu Visegrad Integration Teatre.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Gniazdo ” w partnerstwie z Spojena Skola Internatna

Z Lewoczy na Słowacji , a współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – Visegrad Fund.

WAŻNE LINKI:

Visegrad Fund – www.visegradfund.org

Spojena Skola Internatna – www.nevidiaci.sk