22 listopad 2014

W sobotę 22 listopada 2014 W Starym Sączu w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w sali kina  Sokół przy ul. Batorego 23 odbyły się wspólne

warsztaty teatralno- muzyczne obydwu partnerów projektu „Visegrad Integration Theatre”.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w partnerstwie z Spojena Skola Internatna

z Lewoczy na Słowacji a współfinasowany jest ze środków Międzynarodowego

Funduszu Wyszehradzkiego – „ Visegrad Fund ”.