Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU PT „CERAMIKA NASZĄ SZANSĄ”      „PROJEKT ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
ZE ŚRODKÓW PFRON BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”    

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY.PDF