Informacja

„PROJEKT ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
ZE ŚRODKÓW PFRON BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „GNIAZDO”
SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZTATACH CERAMICZNYCH.
REKRUTACJA ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA
W STARYM SĄCZU, ul. RYNEK 5,
W TERMINIE OD 3.07.2013 r. DO 31.07.2013 r.
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, W GODZ. 10.00-13.00.
REGULAMIN REKRUTACJI I FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE
DOSTĘPNE BĘDĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ
STOWARZYSZENIA „GNIAZDO” OD DNIA 3.07.2013 r.
Ceramika-Lipiec-2013-2